Renata Reis Miss Amazonas Renata Reis 2014 01 | Moda Eventos 2017 - Brasil Feiras de Moda 2017