Desfile Espaco Fashion Verao 2015 no Fashion Rio 2014 00